26: Keunggulan Perjuangan Khulafa Ar-Rasyidin

26  Keunggulan Perjuangan Khulafa Ar-Rasyidin

Biodata Khulafa Ar-Rasyidin
Khalifah

Saidina Abu Bakar

As-Siddiq

Nama Penuh Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah bin Ka'ab
Tempat Lahir Makkah
Tahun Lahir 572 Masihi, 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW
Keturunan Bani Taim, Quraisy
Nama Ibu Ummul Khair Salma binti Sakhir
Gelaran
 • A'tiq (bebas dari api neraka)
 • As-Siddiq (orang paling benar dalam kata-kata)
Tarikh Meninggal
 • 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun
 • Dimakamkan di sisi Rasulullah SAW
Khalifah

Saidina Umar bin

Al-Khattab

Nama Penuh Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza 
Tempat Lahir Makkah
Tahun Lahir 584 Masihi, 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW
Keturunan Bani A'di, Quraisy
Nama Ibu Hantamah binti Hashim
Gelaran Al-Faruq (pemisah hak dan batil)
Tarikh Meninggal
 • 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun
 • Ditikam oleh Abu Lukluah Fairuz Al-Farisi (hamba Al-Mughirah bin Syu'bah)
 • Dimakamkan di sisi Saidina Abu Bakar
Khalifah

Saidina Uthman bin

Affan

Nama Penuh Uthman bin Affan bin Abu Al-A's bin Umaiyah bin Abd Syams bin Abd Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab
Tempat Lahir Makkah
Tahun Lahir 576 Masihi
Keturunan Bani Umaiyah, Quraisy
Nama Ibu Arwa binti Kuraiz
Gelaran Zunnurain (memiliki dua cahaya) kerana beliau berkahwin dengan dua puteri Rasulullah SAW iaitu Ruqaiyah dan Ummu Kalthum
Tarikh Meninggal
 • 35 Hijrah ketika berusia 80 tahun 
 • Dibunuh oleh pemberontak dan dimakamkan di perkuburan Baqi'
Khalifah   

 Saidina Ali bin 

Abi Thalib

Nama Penuh Ali bin Abu Talib bin Abdul Mutalib bin Hashim bin Abd Manaf
Tempat lahir Makkah
Tahun lahir 599 Masihi
Keturunan
 • Bani Hashim, Quraisy
 • Sewaktu kecil diambil sebagai anak angkat oleh Nabi Muhammad SAW
Nama Ibu Fatimah binti As'ad
Gelaran Abu Turab (bapa si tanah)
Tarikh Meninggal
 • Malam 17 Ramadhan 40 Hijrah
 • Ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam

 

Sifat-Sifat Utama Khulafa Ar-Rasyidin

Saidina Abu Bakar

As-Siddiq

Saidina Umar bin

Al-Khattab

Sangat pemurah

memerdekakan setiap hamba yang diseksa seperti Bilal bin Rabah dan Amar bin Yasir

Keras, suka beradu kekuatan

Berani

selalu membela Rasulullah SAW yang cuba dibunuh oleh kaum baginda semasa di Mekah

Cekap menunggang kuda

Hartawan dan dermawan

membelanjakan harta ke jalan Allah

Berani

berhijrah pada waktu siang secara terang-terangan

Cinta akan kebenaran

Kecerdasan luar biasa

banyak pendapat beliau bertepatan dengan firman Allah

Semangat setiakawan yang tinggi Berpengetahuan tinggi

Lembut hati dan mudah menangis

menangis ketika membaca Al-Quran

Cukup agama

 

Sumbangan Khulafa Ar-Rasyidin

Saidina Abu Bakar

As-Siddiq

Saidina Umar bin

Al-Khattab

Politik

meneruskan cita-cita Rasulullah menghantar pasukan Usamah bin Zaid ke sempadan negeri Sham untuk memerangi kerajaan Rom Timur

Politik

menubuhkan majlis syura

membahagikan jajahan Islam kepada beberapa wilayah dan ditadbir oleh gabenor

menubuhkan jabatn tentera, polis, percukaian dan perbendaharaan negara

Agama

memerangi golongan yang enggan bayar zakat, murtad dan nabi palsu

membentuk 11 pasukan angkatan perang untuk menghadapi kaum murtad yang memberontak di serata pelusuk tanah arab

mengarahkan Zaid bin Thabit mengetuai usaha menhimpunkan Al-Quran yang tertulis pada batu, kulit haiwan daun dan hafazan para hafiz

salinan ayat al-quran yang dihimpunkan disimpan oleh khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Hafsah

Sosial

menetapkan wang sara hidup kepada rakyat berdasarkan keutamaan dan perjuangan mereka

mengasaskan takwim islam

memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah

Ekonomi

menubuhkan baitul mal

memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti jizyah dan kharaj

membina terusan dan tali air untuk mengairi kawasan pertanian

Ketenteraan

mengemaskini angkatan tentera 

memberi gaji kepada gabenor dan tentera yang berjuang

Saidina Uthman bin

Affan

Saidina Ali bin

Abi Thalib

Sangat pemalu  Panglima perang yang berani
Lemah lembut

Gagah perkasa

lawan satu lawan satu dengan pahlawan Quraisy berpengalaman, Amru bin Wid Al-Amri dan berjaya menewaskannya

Dermawan dan pemurah

banyak menderma untuk perang Tabuk

memiliki perigi Raumah untuk kegunaan umat Islam

menderma 1000 ekor unta dengan muatan kepada umat Islam yang susah

Pandai berpidato, handal bermain pedang, memanah dna menunggang kuda
Suka membantu orang yang dalam kesusahan terutama kaum keluarga dan sanak saudara terdekat

Pandai menulis dan membaca 

dilantik menjadi salah seorang penulis wahyu

Pintar dan mahir dalam bidang Faraid, Al-Quran, hukum syara', bahasa dan sastera 

Kuat daya ingatan

mampu menghafaz seluruh Al-Quran

Saidina Uthman bin  Affan

Politik

memperkenalkan sistem protokol dalam pentadbiran

mengukuhkan peranan baitul mal untuk membiayai pembangunan negara

Agama

membentuk jawatankuasa untuk menyalin semula ayat Al-Quran yang dikenali sebagai mushaf uthmani

memperkenalkan azan kedua pada hari Jumaat dan mengambil zakat berdasarkan nilai mata wang 

membeli tanah untuk mebesarkan masjid Nabawi

Sosial

berusaha meningkatkan pendapatan rakyat dengan memberi peluang pekerjaan

Ketenteraan

mengukuhkan pertahanan negara dengan membina angkatan tentera laut bagi membasmi pemberontakan dan penaklukan

Saidina Ali bin Abi Thalib

Sosial

 • berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara

Ketenteraan

 • membina markaz tentera di Parsi dan di sempadan Syria

Ekonomi

 • meneruskan kutipan jizyah

 

Pengajaran
Umat Islam hendaklah mencontohi semangat perjuangan dan sifat mulia para sahabat agar diredhai Allah
Umat Islam perlu bersikap berani menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan yang menyesatkan
Umat Islam perlu sanggup berkorban tenaga, harta dan nyawa untuk kepentingan agama
Kita perlulah mentaati dan menghargai sumbangan pemimpin Islam yang banyak berjasa