Ayat 1 hingga 5 Surah Al-Baqarah. (Bacaan dan Hafazan)
Ayat 201 Surah Al-Baqarah. (Bacaan dan Hafazan)
Ayat 255 hingga 257 Surah Al-Baqarah. (Bacaan dan Hafazan)
Ayat 284 hingga 286 Surah Al-Baqarah. (Bacaan dan Hafazan)
Hukum Tajwid: Makhraj Huruf, Hukum Isti'adzah dan Basmalah, Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariah, Wajibul Ghunnah dan Fawatih Al-Suwar
Ayat 1 hingga 7 Surah Al-Fatihah. (Bacaan, Hafazan dan Kefahaman)
Ayat 34 hingga 37 Surah Al-Baqarah. (Bacaan dan Kefahaman)
Ayat 155 hingga 156 Surah Al-Baqarah. (Bacaan dan Kefahaman)
Ayat 168 Surah Al-Baqarah. (Bacaan dan Kefahaman)