Reka Bentuk Produk Menggunakan Tenaga Boleh Baharu

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan takrif dan sumber tenaga boleh baharu
  2. Menerangkan kepentingan tenaga boleh baharu dalam kehidupan
  3. Melakar reka bentuk produk yang menggunakan tenaga boleh baharu
  4. Menilai lakaran yang dipilih dan membuat penambahbaikan
  5. Menerangkan peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan produk yang menggunakan tenaga boleh baharu
  6. Mengira dan membuat anggaran kos bahan bagi produk yang akan dihasilkan
  7. Membina produk yang menggunakan tenaga boleh baharu berdasarkan lakaran
  8. Membentangkan produk yang menggunakan tenaga boleh baharu yang dihasilkan
Latihan untuk topik ini