Reka Bentuk dan Teknologi

Bab 2 : Aplikasi Reka Bentuk Teknologi Kejuruteraan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Reka Bentuk dan Teknologi
Dalam bab ini, anda akan belajar tentang reka bentuk produk menggunakan tenaga boleh baharu. Tenaga boleh baharu merujuk kepada sumber tenaga yang tidak terhad seperti matahari, angin, dan air.

Anda akan mempelajari takrif dan sumber tenaga boleh baharu serta kepentingannya dalam kehidupan kita. Anda juga akan belajar bagaimana untuk melakar reka bentuk produk yang menggunakan tenaga boleh baharu.

Dengan mempelajari bab ini, anda akan dapat memahami bagaimana tenaga boleh baharu dapat membantu kita menjaga alam sekitar dan mengurangkan penggunaan sumber tenaga yang terhad.
Latihan untuk bab ini