Malay
RBT TAHUN 5 : UNIT 2 MARI MEMBINA KIPAS SOLAR - 5.1.7, 5.1.8 (BUKU TEKS M/S 33 - 36)
Contributor : Cikgu Rashid Report this Video
Chapter : Aplikasi Reka Bentuk Teknologi Kejuruteraan
Topic : Membentangkan produk yang menggunakan tenaga boleh baharu yang dihasilkan
Year 5 Reka Bentuk dan Teknologi
View all videos for Reka Bentuk dan Teknologi Year 5
Related videos
Multi-Level Quiz Sets

Assess yourself by staged practices

Register for a free Pandai account now