Merumus adab terhadap alam sekitar yang menepati syarak dan mengamalkannya secara istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud alam sekitar
  2. Menerangkan hukum memelihara dan memulihara alam sekitar berdasarkan dalil naqli
  3. Mengaplikasi adab memelihara dan memulihara alam sekitar yang menepati syarak
  4. Menganalisis kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar yang menepati syarak
  5. Bertanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar secara beradab dan istiqamah