Merumus konsep solat berjemaah dan mengamalkan serta menghayatinya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud solat berjemaah
  2. Menerangkan kelebihan dan kepentingan solat berjemaah
  3. Menjelaskan syarat sah solat berjemaah
  4. Menganalisis tatacara solat berjemaah
  5. Mengamalkan solat berjemaah secara beradab dan istiqamah