Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada perbuatan sihir

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud sihir
  2. Menerangkan hukum sihir berdasarkan dalil naqli serta terjemahannya
  3. Menjelaskan contoh perbuatan sihir
  4. Menganalisis kesan perbuatan sihir dalam kehidupan
  5. Merumus tindakan menjauhi perbuatan sihir
  6. Menjauhi daripada melakukan perbuatan sihir dalam kehidupan
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini