Pendidikan Islam

Bab 3 : Akidah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Panduan Belajar: Bab 'Akidah' dalam Pendidikan Islam

Bab 'Akidah' dalam Pendidikan Islam akan membantu pelajar memahami konsep-konsep penting dalam agama Islam. Dalam bab ini, pelajar akan belajar tentang nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib, serta bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari secara beradab dan istiqamah.

Pertama, pelajar akan belajar mengenai pengertian nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib. Nama Allah Al-Malik bermaksud Allah sebagai Raja yang mempunyai kuasa mutlak, manakala nama Allah Al-Hasib bermaksud Allah sebagai Penghitung yang mengawasi segala amalan kita. Pelajar juga akan mempelajari hukum beriman dengan nama-nama ini berdasarkan dalil naqli.

Selanjutnya, pelajar akan mempelajari konsep beriman kepada hari akhirat dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar akan belajar mengenai pengertian hari akhirat dan hukum beriman dengan hari akhirat berdasarkan dalil naqli.

Selain itu, pelajar juga akan mempelajari kepentingan mempertahankan akidah daripada perbuatan yang boleh membawa kepada syirik. Pelajar akan belajar mengenai maksud syirik dan hukum syirik berdasarkan dalil naqli.

Pelajar juga akan mempelajari kepentingan mempertahankan akidah daripada perbuatan sihir. Pelajar akan belajar mengenai maksud sihir dan hukum sihir berdasarkan dalil naqli serta terjemahannya.

Dengan mempelajari bab 'Akidah' ini, pelajar akan dapat memahami konsep-konsep penting dalam agama Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari secara beradab dan istiqamah.