Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada perbuatan yang boleh membawa kepada syirik

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud syirik
  2. Menerangkan hukum syirik berdasarkan dalil naqli
  3. Menjelaskan jenis dan perbuatan yang boleh menyebabkan syirik
  4. Menilai kesan syirik dalam kehidupan
  5. Menjauhi perbuatan yang boleh membawa kepada syirik dalam kehidupan
Latihan untuk topik ini