Meyakini konsep beriman kepada hari akhirat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian hari akhirat
  2. Menjelaskan hukum beriman dengan hari akhirat berdasarkan dalil naqli
  3. Menerangkan nama lain bagi hari akhirat
  4. Menganalisis kepentingan beriman kepada hari akhirat
  5. Membuktikan keimanan terhadap hari akhirat melalui tindakan secara beradab dan istiqamah