Meyakini konsep nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib serta mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib
  2. Menerangkan hukum beriman dengan nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib berdasarkan dalil naqli
  3. Menganalisis kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib
  4. Membuktikan keimanan terhadap nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib melalui tindakan secara beradab dan istiqamah