Merumus dan menghayati hadis mentaati pemimpin serta mengamalkan tuntutannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan tuntutan hadis berdasarkan bacaan dan terjemahannya
  2. Menyatakan maksud pemimpin
  3. Mengaplikasi adab terhadap pemimpin
  4. Menganalisis kepentingan mentaati pemimpin
  5. Mengamal dan menghayati tuntutan hadis dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah