Pendidikan Islam

Bab 2 : Hadis

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, pelajar akan belajar tentang pentingnya mentaati pemimpin dan mengamalkan tuntutannya secara beradab dan istiqamah. Mereka akan belajar merumus dan menghayati hadis yang berkaitan dengan perkara ini.

Pelajar perlu membaca dan memahami bacaan hadis serta terjemahannya untuk memahami tuntutan yang dinyatakan dalam hadis tersebut.

Selain itu, pelajar juga perlu memahami maksud pemimpin dalam konteks ini. Dengan mempelajari bab ini, pelajar akan dapat memahami pentingnya mentaati pemimpin dan mengamalkan tuntutannya dengan cara yang beradab dan istiqamah.