Merumus adab berjiran yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud jiran
  2. Menerangkan hukum beradab terhadap jiran berdasarkan dalil naqli serta terjemahannya
  3. Menjelaskan hak-hak jiran
  4. Mengaplikasi adab berjiran yang menepati syarak
  5. Menganalisis kepentingan adab berjiran yang menepati syarak
  6. Merumus adab berjiran yang menepati sunah Rasulullah SAW
  7. Memelihara adab berjiran dengan mencontohi Rasulullah SAW dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini