Merumus adab beriadah yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud beriadah
  2. Menerangkan hukum beriadah berdasarkan dalil naqli serta terjemahannya
  3. Menjelaskan adab beriadah yang menepati syarak
  4. Mengaplikasi adab beriadah yang menepati syarak
  5. Menganalisis kepentingan adab beriadah yang menepati syarak
  6. Merumus adab beriadah yang menepati sunah Rasulullah SAW
  7. Menjaga adab beriadah dengan mencontohi sunah Rasulullah SAW dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini