Merumus konsep azan dan iqamat serta mengamalkannya dan menghayatinya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud azan dan iqamat
  2. Membaca dan menghafaz lafaz azan dan iqamat serta jawabnya
  3. Memperdengarkan azan dan iqamat dengan cara yang betul
  4. Memperincikan adab sebelum, semasa dan selepas azan dan iqamat
  5. Menghuraikan kepentingan azan dan iqamat
  6. Menghormati azan dan iqamat serta bersegera menunaikan solat berjemaah secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini