Meyakini konsep nama Allah Al-'Azim dan Al-Hamid serta mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian nama Allah Al-'Azim dan Al-Hamid
  2. Menerangkan hukum beriman dengan nama Allah Al-'Azim dan Al-Hamid berdasarkan dalil naqli serta terjemahannya
  3. Menganalisis kepentingan beriman dengan nama Allah Al-'Azim dan Al-Hamid
  4. Membuktikan keimanan terhadap nama Allah Al-'Azim dan Al-Hamid melalui tindakan
  5. Mengagungi kebesaran Allah dan mensyukuri nikmatnya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah