Year 3

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca dan mengamalkan Surah Al-Kafirun dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah

Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Akidah 
Meyakini konsep nama Allah Al-'Azim dan Al-Hamid serta mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah