Sistem Suria

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyenaraikan ahli dalam Sistem Suria melalui pemerhatian menerusi pelbagai media
  2. Mengitlak suhu planet berdasarkan urutan dalam Sistem Suria
  3. Memerihalkan planet beredar mengelilingi Matahari mengikut orbit
  4. Menghubung kait kedudukan planet dari Matahari dengan masa planet beredar mengelilingi Matahari
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang sistem suria melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
(Elektrik) Electricity

Tutor: Teacher Atiqah

Rabu 18 Oct 2023 08:00 pm
Recording
Lets Explore New Topic (Light and Dark)

Tutor: Teacher Atiqah

Khamis 10 Nov 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini