Merumus konsep mengikut sunnah Rasulullah s.a.w. dari aspek perkataan dan perbuatan dalam kehidupan harian sebagai bukti mentaati dan mengasihi Baginda secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian sunnah Rasulullah s.a.w.
  2. Membaca dalil naqli yang berkaitan berpegang dengan sunnah Rasulullah
  3. Menerangkan sunnah Rasulullah s.a.w. dari aspek perkataan dan perbuatan
  4. Merumus kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah s.a.w. dalam kehidupan harian
  5. Mengamalkan sunnah Rasulullah s.a.w. dalam kehidupan harian