Merumus iktibar dan menilai keperibadian Nabi Muhammad s.a.w. dalam kehidupan bermasyarakat secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelaskan cara hidup masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad s.a.w. diangkat menjadi rasul
  2. Menyatakan keperibadian dan tingkah laku nabi Muhammad s.a.w. dalam kehidupan bermasyarakat sebelum diangkat menjadi rasul
  3. Menghuraikan keperibadian dan tingkah laku Nabi Muhammad s.a.w. dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah
  4. Merumus kepentingan mengamalkan akhlak Nabi Muhammad s.a.w. dalam kehidupan bermasyarakat
  5. Menjadikan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai ikutan