Pendidikan Islam

Bab 5 : Sirah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang Sirah Nabi Muhammad (saw). Kita akan memahami pelajaran yang boleh kita pelajari daripada peristiwa menerima wahyu dan cara mengamalkannya dengan adab dan konsisten. Kita juga akan belajar tentang keunggulan sifat dakwah Nabi dan bagaimana kita boleh menerapkannya dalam kehidupan seharian kita. Akhir sekali, kita akan mengkaji dan menilai akhlak Nabi dalam pergaulannya dengan masyarakat, dengan memfokuskan kepada akhlak dan konsistensi baginda. Kita juga akan mempelajari tentang pengertian wahyu dan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi.