Merumus konsep bersuci daripada hadas besar dan mengamalkannya dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud hadas dan pembahagiannya
  2. Menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar berdasarkan dalil naqli
  3. Menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan berhadas besar
  4. Menjelaskan perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar
  5. Menerangkan kaedah bersuci daripada hadas besar
  6. Merumus kepentingan mandi wajib dalam kehidupan harian
  7. Mengamalkan mandi wajib dengan kaedah yang betul