Year 1

element 02
Pendidikan Islam

Year 3

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Ibadah 
Merumus konsep bersuci daripada hadas besar dan mengamalkannya dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah