Year 3

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Ibadah 
Merumus konsep bersuci daripada hadas besar dan mengamalkannya dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah

Year 6

element 02
Pendidikan Islam