Membaca ayat yang mengandungi bacaan nun sakinah dan tanwin dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan izhar halqi, idgham bila ghunnah, idgham maal ghunnah, ikhfa' hakiki dan iqlab dengan betul
  2. Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan izhar halqi, idgham bila ghunnah, idgham maal ghunnah, ikhfa' hakiki dan iqlab dengan betul
  3. Mengaplikasi hukum tajwid dalam pembacaan Al-Quran