Malaikat

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian malaikat
  2. Membaca dalil naqli kewajipan beriman kepada malaikat
  3. Menyenaraikan nama-nama malaikat
  4. Menganalisis tugas-tugas malaikat
  5. Membuktikan keimanan terhadap malaikat melalui tindakan dalam kehidupan harian
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini