Pendidikan Islam

Bab 2 : Aqidah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab 'Aqidah' Pendidikan Islam, kita akan belajar tentang beberapa perkara penting.

Pertama, kita akan kenali sifat-sifat Allah. Kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah yang baik dan sempurna.

Kedua, kita akan belajar tentang konsep nama Allah iaitu Al-Ahad dan As-Samad. Kita akan faham apa maksud nama-nama ini dan bagaimana ia berkaitan dengan Allah.

Ketiga, kita akan belajar tentang malaikat. Kita akan menyenaraikan sifat-sifat Allah dan menyatakan maksud bagi setiap sifat Allah.

Dengan belajar bab ini, kita akan lebih memahami tentang agama Islam dan mengenal Allah dengan lebih baik.