Interaksi antara Tumbuhan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan
  2. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi simbiosis antara tumbuhan
  3. Menjelaskan pemerhatian tentang interaksi antara tumbuhan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif