Sains

Bab 4 : Interaksi Antara Hidupan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang interaksi antara hidupan.
Pertama, kita akan meneroka bagaimana haiwan berinteraksi antara satu sama lain.
Kita akan belajar tentang pelbagai jenis interaksi, seperti persaingan dan kerjasama.
Kita juga akan melihat contoh persaingan dalam spesies dan antara spesies yang berbeza.

Seterusnya, kita akan mengkaji interaksi antara tumbuhan.
Kita akan menyiasat faktor yang membawa kepada persaingan antara tumbuhan, seperti cahaya matahari dan nutrien.
Kita juga akan belajar tentang simbiosis, iaitu apabila tumbuhan bekerjasama untuk faedah bersama.
Kita akan meneroka pelbagai jenis simbiosis, seperti mutualisme dan parasitisme, melalui contoh.

Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang cara hidupan berinteraksi antara satu sama lain dan kepentingan interaksi ini dalam alam semula jadi.