Sistem Saraf

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti jenis sistem saraf manusia
  2. Memerihalkan sistem saraf pusat dan fungsinya
  3. Menyatakan fungsi sistem saraf periferi
  4. Meramalkan keadaan yang berlaku jika sistem saraf periferi tidak berfungsi
  5. Menjana idea tentang cara menjaga sistem saraf
  6. Menjelaskan pemerhatian tentang sistem saraf melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Latihan untuk topik ini