Hadis: Larangan Rasuah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan tuntutan hadis berdasarkan bacaan dan terjemahannya
  2. Menyatakan maksud rasuah
  3. Menerangkan sebab berlaku rasuah
  4. Menjelaskan kesan rasuah terhadap diri, masyarakat dan negara
  5. Menganalisis kepentingan menjauhi amalan rasuah
  6. Menghayati tuntutan hadis secara beradab dan istiqamah dalam kehidupan
Latihan untuk topik ini