Year 3

Pendidikan Islam
Jawi
Membaca dan menulis teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dengan betul

Year 6

Pendidikan Islam