Penggunaan Alat dalam Kehidupan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan kegunaan suatu alat yang terdapat di persekitaran murid
  2. Menerangkan kombinasi fungsi mesin ringkas pada suatu alat yang membolehkan alat tersebut berfungsi melalui pemerhatian alat sebenar
  3. Menaakul kepentingan kombinasi mesin ringkas untuk memastikan alat itu berfungsi dengan sempurna
  4. Menjana idea tentang kepentingan ciri penciptaan alat yang lestari
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang penggunaan alat dalam kehidupan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif