Sains

Bab 10 : Mesin

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab ini, anda akan belajar tentang mesin dan cara ia digunakan dalam kehidupan seharian kita. Anda akan menemui pelbagai alatan yang kami gunakan dan tujuannya.

Anda juga akan belajar tentang mesin ringkas dan cara ia berfungsi bersama untuk menjadikan alatan berfungsi. Melalui pemerhatian terhadap alatan sebenar, anda akan memahami cara mesin ringkas seperti tuil, takal dan gear berfungsi.

Menjelang akhir bab ini, anda akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang cara mesin menjadikan kehidupan kita lebih mudah.