Operasi Asas Matriks

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menambah dan menolak matriks
  2. Menambah dan menolak matriks
  3. Mendarab dua matriks
  4. Menerangkan ciri-ciri matriks identiti
  5. Menerangkan maksud matriks songsang dan seterusnya menentukan matriks songsang bagi suatu matriks 2 × 2
  6. Menggunakan kaedah matriks untuk menyelesaikan persamaan linear serentak
  7. Menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks