Keunikan Rakyat Malaysia

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyenaraikan keunikan rakyat Malaysia dari segi agama, bangsa, budaya dan bahasa.
  2. Menjelaskan kepentingan keunikan rakyat Malaysia.
  3. Menghuraikan cabaran keunikan rakyat Malaysia.
  4. Merancang strategi untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia.
  5. Mengekspresikan perasaan apabila dapat mengekalkan keunikan rakyat Malaysia.
  6. Mempraktikkan amalan mengekalkan keunikan rakyat Malaysia dalam kehidupan harian.
Nota Ringkas