Pendidikan Moral

Bab 11 : Keunikan Rakyat Malaysia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan meneroka keunikan penduduk Malaysia, merangkumi agama, etnik, budaya, dan bahasa. Mereka akan mendalami kepelbagaian unik rakyat Malaysia dan memahami kepentingannya dalam memupuk perpaduan dan persefahaman bersama. Pelajar juga akan menganalisis cabaran yang berkaitan dengan memelihara kepelbagaian ini dan merangka strategi untuk mengekalkannya. Dengan memahami kepentingan memelihara keunikan bangsa mereka, pelajar akan membina rasa bangga dan menghargai. Melalui latihan praktikal, mereka akan menyepadukan amalan memelihara identiti Malaysia yang tersendiri ke dalam kehidupan seharian mereka, mempromosikan keharmonian dan kekayaan budaya.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas