Membaca ayat 33 Surah Al-Fussilat dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca ayat 33 Surah Al-Fussilat dengan betul, lancar serta bertajwid
  2. Menyatakan maksud ayat
  3. Menyatakan maksud dakwah
  4. Menerangkan tuntutan ayat: i) Berdakwah ii) Beramal soleh iii) Menjadikan Islam sebagai cara hidup
  5. Merumuskan pengajaran ayat 33 Surah Al-Fussilat dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  6. Berdakwah secara beradab dan istiqamah
Nota Ringkas