Membaca dan menghafaz ayat 162 hingga 163 Surah Al-An'am serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca ayat 162 hingga 163 Surah Al-An'am dengan betul, lancar serta bertajwid
  2. Menyatakan intisari ayat
  3. Menghafaz ayat 162 hingga 163 Surah Al-An'am dengan betul, lancar serta bertajwid
  4. Mengamalkan bacaan ayat 162 hingga 163 Surah Al-An'am dalam solat dan zikir secara beradab dan istiqamah