Pengangkutan dalam Tumbuhan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan transpirasi dalam tumbuhan
  2. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi
  3. Membezakan struktur dan fungsi komponen dalam berkas vaskular pada tumbuhan
Latihan untuk topik ini