Sains

Bab 3 : Pengangkutan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pengangkutan dalam sains. Pertama, kita akan mempelajari sistem pengangkutan dalam organisma. Kita akan memahami fungsi sistem pengangkutan dalam organisma kompleks dan organisma ringkas, serta membandingkan perbezaan di antara keduanya.

Kemudian, kita akan fokus kepada sistem peredaran darah. Kita akan mempelajari maksud sistem peredaran darah haiwan dan menerangkan struktur dan fungsi jantung serta salur darah dalam sistem peredaran darah manusia. Ini akan membantu kita memahami bagaimana darah diangkut dalam tubuh manusia.

Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang darah manusia. Kita akan mengenal pasti komponen dan kandungan darah manusia, serta memahami kumpulan darah dan kesan menerima darah yang tidak sepadan.

Terakhir, kita akan mempelajari pengangkutan dalam tumbuhan. Kita akan memerihalkan transpirasi dalam tumbuhan dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.

Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami bagaimana sistem pengangkutan berfungsi dalam organisma, baik itu manusia maupun tumbuhan. Ini akan membantu kita memahami proses-proses yang berlaku dalam tubuh kita dan dunia tumbuhan.