Perjanjian Hudaibiyah dan Pembukaan Kota Mekah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelaskan perjanjian Hudaibiyah dari aspek: i) Kronologi peristiwa ii) Isi kandungan iii) Hikmah
  2. Menjelaskan kronologi peristiwa pembukaan kota Mekah
  3. Menjelaskan langkah-langkah yang diambil Rasulullah s.a.w selepas pembukaan kota Mekah
  4. Merumuskan ikhtibar daripada pembukaan kota Mekah dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  5. Bijaksana dalam tindakan secara beradab dan istiqamah