Konsep Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah berserta contoh
  2. Merumuskan kesan penghayatan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah terhadap diri, masyarakat dan negara
  3. Menyempurnakan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini