Pendidikan Islam

Bab 4 : Feqah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab 'Feqah' Pendidikan Islam, kita akan mempelajari beberapa konsep penting. Pertama, kita akan memahami perbezaan antara Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah dan bagaimana mengamalkannya dengan beradab dan istiqamah. Kedua, kita akan belajar tentang pengurusan jenazah dan bagaimana melakukannya dengan beradab dan istiqamah. Ketiga, kita akan memahami konsep zakat dan bagaimana mengamalkannya dengan beradab dan istiqamah. Terakhir, kita akan mempelajari tentang hari raya Aidilfitri dan Aidiladha serta makna perayaan tersebut bagi umat Islam.