Kekuatan dan ketangsingan bunyi

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan frekuensi bunyi dan unitnya serta amplitud getaran
  2. Menghubungkaitkan frekuensi dengan kelangsingan
  3. Menghubungkaitkan ampltud dengan kenyaringan
  4. Menjelaskan menggunakan contoh kekuatan dan kelangsingan menggunakan alatan muzik
Latihan untuk topik ini