Kesan Daya

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kesan tindakan daya
  2. Menerangkan dan berkomunikasi mengenai perkaitan antara perbezaan ketumpatan dengan kesan keapungan dalam kehidupan harian
  3. Mengelas dan menyelesaikan masalah tuas berdasarkan kedudukan fulkrum, beban dan daya
  4. Menerangkan dan berkomunikasi mengenai momen daya
  5. Menjalankan eksperimen dan berkomunikasi mengenai tekanan serta aplikasinya dalam kehidupan harian
  6. Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai tekanan gas dengan merujuk kepada teori kinetik gas
  7. Menerangkan dan berkomunikasi mengenai kewujudan tekanan atmosfera dan kesan altitud kepada tekanan atmosfera
  8. Menerangkan kesan kedalaman terhadap tekanan cecair
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini