Sifat fizik air

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai air
  2. Menjalankan eksperimen dan berkomunikasi mengenai proses penyejatan air dalam kehidupan harian
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Sifat Fizik Air

Tutor: Teacher Ili

Rabu 08 Nov 2023 08:00 pm
Recording
Bab 5 Air dan Larutan

Tutor: Miss Liang

Rabu 13 Jul 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini