Saling Bersandaran dan Interaksi antara Oganism dan antara Organisma dengan Persekitaran

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelaskan dengan contoh saling bersandaran antara benda hidup dan persekitaran untuk keseimbangan ekosistem
  2. Mewajarkan kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar
  3. Berkomunikasi mengenai contoh interaksi antara organisma hidup dan mengaplikasi interaksi tersebut dalam kehidupan harian
  4. Mencerakinkan faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem
  5. Meramalkan bagaimana perubahan dalam ekosistem mempengaruhi sumber yang ada dan keseimbangan antara populasi
Eksperimen
Pemilihan Semula Jadi
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris